TRZEBA SIĘ TYLKO ODWAŻYĆ MARZYĆ... MY REALIZUJEMY MARZENIA

 

KOCHAJ TO CO ROBISZ, RÓB TO CO KOCHASZ

DRC4DENTISTRY

DRC4DENTISTRY to 30 lat doświadczenia w organizacji programów szkoleniowych zajmujących się rozwojem zawodowym lekarza dentysty poprzez integrację kompleksowej diagnostyki, współczesnych technik i technologii. Kształcenie ustawiczne oferowane przez DRC4DENTISTRY ma na celu poprawę życia pacjentów i zwiększenie satysfakcji zawodowej lekarza

ORTODONCJA DLA DENTYSTÓW OGÓLNIE PRAKTYKUJĄCYCH

Od 1998 roku tworzymy i nauczymy ortodoncji dla dentystów ogólnie praktykujących. Dr. Howard Farran podczas swojej pierwszej wizycie w Polsce przedstawił nam osobę dr Brocka Rondeau. To dr Brock Rondeau jako pierwszy w Polsce nauczył nas, że leczenie ortodontyczne pacjentów nie jest uzależnione od posiadanej specjalizacji, tylko od stopnia wiedzy, nabywanych umiejętności i doświadczenia. Dziś nasi nauczyciele, a jako pierwszy, który „Odważył się Marzyć” dr Marcin Dolecki dzięki ogromnej woli zdobywania i poszerzania wiedzy na najwyższym poziomie przekazuje ją wszystkim lekarzom i w ten sposób umożliwia im podjęcie najbardziej właściwego sposobu leczenia obecnych i przyszłych pacjentów.

Po 11 latach od rozpoczęcia współpracy z twórcą programu dr Derekiem Mahony prowadzimy obecnie w Polsce trzecią edycję trzyletnich studiów „Mistrz Ortodoncji”. Jest to dla nas jedno z najważniejszych wydarzeń w 24 letniej karierze. Bez wszystkich naszych byłych, obecnych i przyszłych absolwentów nigdy nie było by to możliwe. Dziękujemy za ten wspólny czas i zapraszamy do nauki od tych wszystkich, którzy mają umiejętność inspiracji naszego życia na takim poziomie jaki chcielibyśmy osiągnąć.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences

Opinie uczestników