KOCHAJ TO CO ROBISZ

RÓB TO CO KOCHASZ

Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY (nazwa skrócona: DRC) z siedzibą w Warszawie jest firmą szkoleniową zajmującą się kształceniem podyplomowym lekarzy dentystów w szeroko pojętym zakresie stomatologii i ortodoncji.

Historia DRC w Polsce:

 • 14.05.1991 r. – rozpoczęcie działalności w Polsce pod nazwą UNO – DENTAL Jacek Ciesielski, Romuald Ciesielski
 • 15.06. 1991 r. – inauguracja programów szkoleniowych dla lekarzy dentystów organizowanych przez UNO – DENTAL. Do organizowanych szkoleń dołączyła cała ówczesna grupa samodzielnych pracowników nauki (Profesorów) reprezentująca wszystkie Akademie Medyczne w Polsce. Z praktyk prywatnych dr Danuta Borczyk, dr Roman, Borczyk, dr Andre Lipski (Dania) oraz dr Marcin Dolecki.
 • 1-3.10.1998 r. – przełom dla wielu lekarzy. Pierwsza wizyta dr Howarda Farrana w Polsce z wykładem „Biznes w stomatologii” https://www.howardfarran.com/
 • 24 – 31.10.1998 r. – wizyta w Instytucie CRA w Provo, USA i uzyskanie praw do publikowania polskiej edycji CRA Newsletter http://www.cliniciansreport.org/uploads/files/908/WhatIsCRweb16.pdf
 • 16 – 19. 09. 1999 r. – przełom w karierze zawodowej dla wielu lekarzy dentystów ogólnie praktykujących –  pierwsza wizyta doktora Brocka Rondeau (Rondeau Seminars) z autorskim programem ortodontycznym dla dentystów ogólnie praktykujących. https://www.rondeauseminars.com/
 • 27.05. 2000 r. – organizacja i przeprowadzenie pierwszego w historii polskiej stomatologii wyładu dr Gordona J. Christensena https://www.cliniciansreport.org/
 • 10.10. 2001 – 6.11.2001 – przełom w karierze zawodowej uczestników szkolania – organizacja pierwszej edycji kursu praktycznego w PCC w Provo., USA prowadzonego przez dr Gordona J. Christensena.
 • 27.05. 2000 r. – organizacja i przeprowadzenie pierwszego w historii polskiej stomatologii wyładu dr Gordona J. Christensena https://www.cliniciansreport.org/
 • listopad 2001 r. – kwiecień 2002 r. – mianowanie doktora Marcina Doleckiego instruktorem Rondeau Seminars (Instructor of Orthodontics)
 • 28–29 lutego 2004 r. – połączona z wykładem ortodontycznym wizyta ówczesnego prezesa IAO, doktora Yosha Jeffersona wraz z dyrektorem wykonawczym IAO, panem Detlefem B. Moore’em; pierwsze zgłoszenia polskich lekarzy do IAO
 • 11 – 12. 09. 2004 – organizacja pierwszego Kongresu LVI w Polsce „Od Najlepszych dla Najlepszych” https://www.lviglobal.com/
 • 16.09.2004 – uzyskanie przez Romualda Ciesielskiego statusu honorowego członka założyciela grupy Channel 3
 • 15 – 15. 01.2005 – organizacja pierwszego i jedynego w Polsce wykładu oraz warsztatów praktycznych dr Stephen’a Buchanan’a https://www.buchananrootcanal.com/
 • kwiecień/maj 2005 r. – podpisanie umowy o reprezentowaniu IAO na terenie Polski przez firmę UNO-DENTAL na zasadzie koordynatora regionalnego (Poland Regional Coordinator)
 • 1–2 października 2005 r. – połączona z wykładem ortodontycznym druga wizyta doktora Yosha Jeffersona wraz z przedstawicielką biura głównego IAO, panią Jenn Baker
 • kwiecień 2006 r. – przekroczenia progu 50 członków i przeistoczenia się w sekcję oraz nadanie firmie UNO-DENTAL statusu koordynatora sekcji krajowej (Poland Section Coordinator)
 • lipiec 2006 r. – zdobycie przez doktora Marcina Doleckiego stopnia członkowskiego w randze Active oraz mianowanie go starszym instruktorem IAO (IAO Senior Instructor)
 • kwiecień 2007 r. – pierwsza wizyta delegacji polskiej na dorocznym spotkaniu członków i zarządu organizacji (IAO Annual Meeting); nawiązanie kontaktów z grupą wykładowców IAO
 • kwiecień 2008 r. – druga wizyta delegacji polskiej na dorocznym spotkaniu członków i zarządu organizacji
 • 30 maja – 1 czerwca 2008 r. – I sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Thomas Hughes, doktor Steve Galella i doktor Rick Grant oraz przedstawiciele biura głównego – dyrektor wykonawczy IAO, pan Detlef B. Moore i wicedyrektor, pan Justin Dodge)
 • 24–26 października 2008 r. – II sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Thomas Hughes, doktor Steve Galella oraz doktor Rick Grant)
 • kwiecień 2009 r. – zdobycie przez doktora Marcina Doleckiego stopnia członkowskiego w randze Fellow; trzecia wizyta delegacji polskiej na dorocznym spotkaniu członków i zarządu organizacji; podpisanie umowy o reprezentowanie IAO w Polsce na zasadzie koordynatora sekcji przez nowo powoływaną firmę IAO POLSKA
 • 29–31 maja 2009 r. – III sesja IAO w Polsce (wykładowca: doktor Brock Rondeau)
 • 20–22 listopada 2009 r. – IV sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Derek Mahony oraz doktor Yosh Jefferson); pierwsze spotkanie Klubu Dyskusyjnego Sekcji Polskiej IAO
 • kwiecień 2010 r. – czwarta wizyta delegacji polskiej na dorocznym spotkaniu członków i zarządu organizacji
 • 28–30 maja 2010 r. – V sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Darick Nordstrom oraz doktor Theodore Belfor); drugie spotkanie Klubu Dyskusyjnego Sekcji Polskiej IAO
 • 19–21 listopada 2010 r. – VI sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Thomas Hughes, doktor William Buckley oraz profesor Dave Singh); trzecie spotkanie Klubu Dyskusyjnego Sekcji Polskiej IAO
 • rozpoczęcie roku jubileuszowego IAO (1961–2011)
 • kwiecień 2011 r. – piąta wizyta delegacji polskiej na dorocznym spotkaniu członków i zarządu organizacji, z wręczeniem dyplomów dla absolwentów odbywającej się co 5 lat certyfikacji nowych instruktorów IAO w ramach Instructors Institute (z Polski lek. dent. Monika Ośko oraz nieobecny na uroczystości lek. dent. Tytus Andrzej Kuczkowski)
 • 3–5 czerwca 2011 r. – VII sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Steve Galella oraz profesor John Mew i doktor Michael Mew); czwarte spotkanie Klubu Dyskusyjnego Sekcji Polskiej IAO
 • 18–20 listopada 2011 r. – VIII sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Michel Champagne oraz doktor Pierre Pellan)
 • rok 2012 – zakończenie roku jubileuszowego IAO
 • 16–18 listopada 2012 r. – IX sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Theodore Belfor, doktor Rick Grant oraz, po raz pierwszy w ramach Dnia polskiego, doktor Monika Ośko, doktor Piotr Czyrski i doktor Konrad Walerzak)
 • kwiecień 2013 r. – kolejna wizyta delegacji polskiej na dorocznym spotkaniu członków i zarządu organizacji, z ogłoszeniem wyników egzaminu na stopień Diplomate i uhonorowaniem absolwentów (z Polski lek. dent. Monika Ośko)
 • 31 maja – 2 czerwca 2013 r. – jubileuszowa X sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Terrance Spahl oraz profesor John Mew i doktor Michael Mew); kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Sekcji Polskiej IAO
 • 16–17 listopada 2013 r. – XI sesja IAO w Polsce (wykładowca: doktor Reuel Owen)
 • 6–8 marca 2014 r. – pierwsze stoisko IAO na targach KRAKDENT® (biuro IAO POLSKA, dyrektor wykonawczy IAO Detlef B. Moore oraz tech. dent. Jerzy Dobosz z pracowni Orto-Technika) i prezentacja dotycząca zaburzeń stawowych oraz snu w ramach towarzyszącej wystawie sesji edukacyjnej w zakresie okluzji (wykładowca: instruktor IAO związany z Rondeau Seminars, doktor Mike Lowry)
 • 30 maja – 1 czerwca 2014 r. – XII sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Howard Farran oraz doktor Adrian Palencar)
 • 8 listopada 2014 r. – prezentacja dotycząca zaburzeń stawowych w ramach towarzyszącej wystawie DENTAMED® sesji edukacyjnej w zakresie okluzji (wykładowca: doktor Mike Lowry)
 • 22–23 listopada 2014 r. – XIII sesja IAO w Polsce (wykładowcy: doktor Piotr Czyrski oraz doktor André Hedger); kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Sekcji Polskiej IAO
 • 19–21 marca 2015 r. – stoisko IAO na targach KRAKDENT® i e-prezentacja dotycząca powiązań ortodoncji z zaburzeniami ssż i snu w ramach towarzyszącej wystawie sesji edukacyjnej w zakresie okluzji (wykładowca: doktor Brock Rondeau)
 • 21–22 listopada 2015 r. – XIV sesja IAO w Polsce (wykładowca: doktor Adrian Palencar)
 • 10–12 marca 2016 r. – stoisko IAO na targach KRAKDENT® i prezentacja dotycząca powiązań ortodoncji z zabiegami estetyczno-odtwórczymi (wykładowca: doktor James Poyak, prezes-elekt IAO)
 • 19–20 listopada 2016 r. – XV sesja IAO w Polsce (wykładowca: doktor Mike Lowry)
 • 9 – 11 czerwca 2017 r. – rozpoczęcie pierwszej edycji trzyletniego autorskiego programu dr Dereka Mahony „Mistrz Ortodoncji”
 • 19 – 21 stycznia 2018 r. – rozpoczęcie drugiej edycji trzyletniego autorskiego programu dr Dereka Mahony „Mistrz Ortodoncji”
 • 25 – 27 września r. – rozpoczęcie trzeciej edycji trzyletniego autorskiego programu dr Dereka Mahony „Mistrz Ortodoncji”
 • 11 listopada 2021 r. zakończenie koordynowania działalności sekcji krajowej IAO i przekształcenie działalności pod nową nazwą i logo Romuald Ciesielski DRC4DENTISTRY (DRC)
 • 13 – 14 listopada 2021 r.  – rozpoczęcie pierwszej edycji dwuletniego autorskiego programu dr Dereka Mahony” Mistrz Techniki Damon”

Członkostwo polskich lekarzy w IAO w liczbach

Stan na koniec marca danego roku, wg statystyk biura głównego IAO

 • rok 2005: 47 osób
 • rok 2006: 77 osób
 • rok 2007: 57 osób
 • rok 2008: 50 osób
 • rok 2009: 105 osób
 • rok 2010: 134 osoby
 • rok 2011: 121 osób
 • rok 2012: 134 osoby
 • rok 2013: 123 osoby
 • rok 2014: 97 osób (stan na 18 marca)
 • rok 2015: 90 osób (stan na 18 marca)
 • rok 2016: 81 osób
 • rok 2017: 40 osób