Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Wprowadzenie do Ortodoncji Posturalnej – dr Silvia Marchionni, Prof Massimo Viglioli

1 grudnia, 2023 - 3 grudnia, 2023

3900PLN

Wprowadzenie do Ortodoncji Posturalnej

1-3 grudnia Warszawa

Wprowadzenie do Ortodoncji Posturalnej pod kierownictwem naukowym dr Silvii Marchionni oryginalnie we Włoszech składa się z 8 modułów, w sumie 180 godzin lekcji między teorią a praktyką. Każdy moduł poświęcony jest jednemu lub kilku tematom, które prezentują zagadnienie zarówno ze specjalistycznego, jak i multidyscyplinarnego punktu widzenia.

Dużo czasu zostanie poświęcone na część praktyczną, studium przypadków klinicznych i interakcję między wykładowcami a studentami.

Włoska Szkoła Ortodoncji Posturalnej zrodziła się z połączenia i doświadczenia różnych specjalistów w dziedzinie zdrowia i ma na celu uznanie stomatologii za dyscyplinę holistyczną. Neurofizjologia układu stomatognatycznego zasługuje na omówienie, a co za tym idzie, podejście wielodyscyplinarne, bardzo pożądane, ale trudne do zrealizowania ze względu na to, że wymaga z jednej strony szerokiej wiedzy z zakresu innych specjalistów, a z drugiej strony wyższego poziomu świadomości pacjenta, który bardzo często jest proszony o zaangażowanie się w proces leczenia. Jest to związane na przykład z interwencją w jego nawyki żywieniowe. Dlatego nie ma protokołów terapeutycznych, które byłyby uniwersalne dla wszystkich, ale istnieją narzędzia do badania ludzkiego ciała powiązane z systemowym rozumowaniem klinicznym do interpretacji jego odpowiedzi. Tylko w ten sposób będziemy pewni poszanowania indywidualności każdego pacjenta bez tworzenia dysfunkcyjnej ingerencji w okolicach twarzoczaszki.

Program - 3 dni

 

 • Embriologia jest esencją życia – kolekcja Blenchschmidta
 • System toniki posturalnej: propriocepcja, receptory wzrokowe, receptory stopy, układ przedsionkowy i stomatognatyczny
 • Test dysmetrii tonicznej (część praktyczna)
 • Pierwsza wizyta w ujęciu systemowym: Ocena posturalna w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i tylnej, Analiza radiogramów i teleradiogramów bocznych czaszki
 • Nieprawidłowości połączenia czaszkowo-szyjnego: Ponticulus posticus, wycisk podstawny, zespół Arnolda-Chiariego
 • Ocena układu stomatognatycznego
 • Związek między kształtem czaszki a łukami zębowymi: klasyfikacja osteopatyczna dysfunkcji czaszkowych
 • Czy zęby to narządy zmysłów?
 • Asymetrie zgryzowe i posturalne: zgryz krzyżowy i rotacja żuchwowa
 • Modele zębowe i norma objętościowa
 • Analiza gipsowych modeli dentystycznych i zależności między elementami zębowymi a kośćmi czaszki (część praktyczna)
 • Podejście do ortodoncji posturalnej z wykorzystaniem testów Kinezjologii Stosowanej
 • Test mięśniowy (część praktyczna)
 • Ocena pionowego wymiaru okluzyjnego
 • Czynnościowe aparaty ortodontyczne w kontekście posturalnym:
 • Budowa aparatu systemu ALF i protokół jego użytkowania
 • Przypadki kliniczne i wyniki posturalne

Wykładowcy

Wykładowca

Dr Silvia Marchionni

Ukończyła z wyróżnieniem medycynę i chirurgię w 1979 r., a specjalizację z odontostomatologii uzyskała w 1982 r. na Uniwersytecie Alma Mater Studiorum w Bolonii.
Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się wyłącznie ortodoncją.
Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych kursach i konferencjach oraz specjalizowała się za granicą poprzez staże i jedne z ważniejszych kursów w temacie ortodoncji na świecie.
Od zawsze z pasją zajmowała się badaniem i analizą układu stomatognatycznego w szerszym kontekście, próbując zbadać korelacje pomiędzy wadami zgryzu, dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego a problemami postawy.
Jej nauczycielami byli dr Michel Clauzade i dr Giuseppe Stefanelli.
Rozpoczęła multidyscyplinarną współpracę z różnymi fizjoterapeutami, osteopatami, kręgarzami, ortoptystami i logopedami, którzy są ekspertami w tej branży.
Jest prelegentem na całym świecie na konferencjach i kongresach związanych z ortodoncją systemową.
Wraz z Massimo Viglioli i Diego Barilli jest prelegentem kursów AIO, Integrated Occlusal Approach, których celem jest stworzenie wspólnego języka pomiędzy pracownikami służby zdrowia, którzy wspólnie mogą nawiązać dialog i współpracę w posturologii.

Dr Silvia Marchionni ukończyła z wyróżnieniem medycynę i chirurgię w 1979 r., a specjalizację z odontostomatologii uzyskała w 1982 r. na Uniwersytecie Alma Mater Studiorum w Bolonii.
Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się wyłącznie ortodoncją.
Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych kursach i konferencjach oraz specjalizowała się za granicą poprzez staże i jedne z ważniejszych kursów w temacie ortodoncji na świecie.
Od zawsze z pasją zajmowała się badaniem i analizą układu stomatognatycznego w szerszym kontekście, próbując zbadać korelacje pomiędzy wadami zgryzu, dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego a problemami postawy.
Jej nauczycielami byli dr Michel Clauzade i dr Giuseppe Stefanelli.
Rozpoczęła multidyscyplinarną współpracę z różnymi fizjoterapeutami, osteopatami, kręgarzami, ortoptystami i logopedami, którzy są ekspertami w tej branży.
Jest prelegentem na całym świecie na konferencjach i kongresach związanych z ortodoncją systemową.
Wraz z Massimo Viglioli i Diego Barilli jest prelegentem kursów AIO, Integrated Occlusal Approach, których celem jest stworzenie wspólnego języka pomiędzy pracownikami służby zdrowia, którzy wspólnie mogą nawiązać dialog i współpracę w posturologii.
Wykładowca

Massimo Viglioli

Massimo Viglioli - urodzony 04.03.1958 w Brescii. Dyplom technika dentystycznego uzyskał w 1978 roku. Tytuł technika posturometrii uzyskał w 2010 roku na Uniwersytecie w Sienie. Dyplom fizjoterapeuty uzyskany w 2013 roku w instytucie Fermi w Perugii. Profesor a/c University of Genoa - specjalizacja z posturologii od 2014 r. do 2018 r.
Od 1979 r. właściciel laboratorium Orthodent w Brescii.
Członek OR-TEC od 1980 roku i członek zwyczajny od 1997 roku.
Wiceprezes A.I.T.P. 2013 r.
Uczestniczył w pogłębionych kursach z czołowymi wykładowcami ortodoncji w zakresie znajomości różnych technik: prof. W.Clark, prof. G.Wilson, prof. G. Nidoli, prof. R. Frankel, prof. U. Teuscher, prof. Wilma Simoes.
Zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem urządzeń ortodontycznych i protetycznych wraz z metodami analizy i badań dla korekcji wad postawy.
Od 1990 r. współpracuje z dr. Stefanelli w kursach korelacji posturalnej i tworzeniu nowych aparatów ortodontycznych. Współpracował także przy tworzeniu książek "Systemic Orthognathodontics" i "Craniodontics".

Massimo Viglioli - urodzony 04.03.1958 w Brescii. Dyplom technika dentystycznego uzyskał w 1978 roku. Tytuł technika posturometrii uzyskał w 2010 roku na Uniwersytecie w Sienie. Dyplom fizjoterapeuty uzyskany w 2013 roku w instytucie Fermi w Perugii. Profesor a/c University of Genoa - specjalizacja z posturologii od 2014 r. do 2018 r.
Od 1979 r. właściciel laboratorium Orthodent w Brescii.
Członek OR-TEC od 1980 roku i członek zwyczajny od 1997 roku.
Wiceprezes A.I.T.P. 2013 r.
Uczestniczył w pogłębionych kursach z czołowymi wykładowcami ortodoncji w zakresie znajomości różnych technik: prof. W.Clark, prof. G.Wilson, prof. G. Nidoli, prof. R. Frankel, prof. U. Teuscher, prof. Wilma Simoes.
Zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem urządzeń ortodontycznych i protetycznych wraz z metodami analizy i badań dla korekcji wad postawy.
Od 1990 r. współpracuje z dr. Stefanelli w kursach korelacji posturalnej i tworzeniu nowych aparatów ortodontycznych. Współpracował także przy tworzeniu książek "Systemic Orthognathodontics" i "Craniodontics".

Zgłoszenia

O rejestracji do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona do 40 uczestników.

Szczegóły

Początek:
1 grudnia, 2023
Koniec:
3 grudnia, 2023
Koszt:
3900PLN

Miejsce wydarzenia

Hotel Marriott, Warszawa

Leave a Reply